Παραδόσεις – Έθιμα Βρύσης

Ευχαριστούμε τον δάσκαλό μας κ. Ζέρβα Γιώργο για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη.
Όλες οι πληροφορίες για τα ήθη και τα έθιμα είναι δικές του……………


ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΦΑΓΗΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ