Ευχαριστούμε τον δάσκαλό μας κ. Ζέρβα Γιώργο για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη.
Όλες οι πληροφορίες για τα ήθη και τα έθιμα είναι δικές του……………


ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΦΑΓΗΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ