ΑΝΑΛΗΨΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
                                      ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 -2022
Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών του Συλλόγου και μετά την 1η συνέλευση του νέου Δ.Σ. η σύνθεσή του έχει ως εξής:
Πρόεδρος :  ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Αντιπρόεδρος:  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γραμματέας  ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ
Ταμίας  ΜΑΚΡΗ ΙΟΥΛΙΑ
Διαχειριστής Ιστοσελίδας: Μακρής Θεόφιλος. 
Μέλη: ΤΣΟΥΠΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ, ΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ευχαριστούμε πολύ τους απερχόμενους από το Δ.Σ. του Συλλόγου για την πολύτιμη προσφορά τους και τις υπηρεσίες τους στον Σύλλογο και ευχόμαστε να συνεχίσουν να τις προσφέρουν.

 


 ΑΝΑΛΗΨΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
                                      ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 -2020
Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών του Συλλόγου και μετά την 1η συνέλευση του νέου Δ.Σ. η σύνθεσή του έχει ως εξής:
Πρόεδρος :  ΚΙΟΥΣΗ – ΡΑΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
Αντιπρόεδρος:  ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ .
Ταμίας  :  ΤΣΟΥΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ.
Γραμματέας :  ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ.
Διαχειριστής Ιστοσελίδας:ΠΑΪΠΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ. 
Μέλη: ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΪΠΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΤΣΟΥΠΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
 Ευχαριστούμε πολύ τους απερχόμενους από το Δ.Σ. του Συλλόγου για την πολύτιμη προσφορά τους και τις υπηρεσίες τους στον Σύλλογο και ευχόμαστε να συνεχίσουν να τις προσφέρουν.

 
ΑΝΑΛΗΨΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
                                      ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 -2018
Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών του Συλλόγου και μετά την 1η συνέλευση του νέου Δ.Σ. η σύνθεσή του έχει ως εξής:
Πρόεδρος :  Κιούση – Ράνιου Βασιλική.
Αντιπρόεδρος:  Δημητράκα Ελένη.
Ταμίας  :  Καράπα Μαρία.
Γραμματέας :  Κατσούλη Παναγιώτα.
 Δημόσιες σχέσεις & Διαχειριστής Ιστοσελίδας:Παϊπέτης Σοφοκλής. 
Μέλη:Παϊπέτης Σοφοκλής , Λαθουράς Κωνσταντίνος, Λαγού Μαρία.
 Ευχαριστούμε πολύ τους απερχόμενους από το Δ.Σ. του Συλλόγου για την πολύτιμη προσφορά τους και τις υπηρεσίες τους στον Σύλλογο και ευχόμαστε να συνεχίσουν να τις προσφέρουν.

 
ΑΝΑΛΗΨΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
                                      ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 -2016
Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών του συλλόγου στις 26-10-2014 και την συνέλευση του νέου Δ.Σ. η σύνθεσή του έχει ως εξής:
Πρόεδρος :  Ράνιου Παναγιώτα.
Αντιπρόεδρος:  Μόσχος Νικόλαος.
Ταμίας  :  Καράπα Μαρία.
Γραμματέας :  Σκέμπες Λάμπρος.
 Δημόσιες σχέσεις & Διαχειριστής Ιστοσελίδας:  Ράνιου Παναγιώτα, Λάμπρος Σκεμπές
Μέλος: Ράνιος Ιωάννης,Αποστόλης Καράπας,Δημητράκα Ελένη
 Ευχαριστούμε πολύ τους απερχόμενους από το Δ.Σ. του συλλόγου Ευαγγελινού Αλεξάνδρα,Χαράλαμπο Κατσούλη και Γεώργιο Κατσούλη  για την πολύτιμη προσφορά τους και τις υπηρεσίες τους στον σύλλογο και ευχόμαστε να συνεχίσουν να τις προσφέρουν.

ΑΝΑΛΗΨΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
                                      ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012 -2014
Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών του συλλόγου στις 11-8-2012 και την συνέλευση του νέου Δ.Σ. η σύνθεσή του έχει ως εξής:
Πρόεδρος :  Ευαγγελινού   Αλεξάνδρα.
Αντιπρόεδρος:  Ράνιος   Ιωάννης.
Ταμίας  :  Δούνα   Αλεξάνδρα.
Γραμματέας :  Ράνιου   Παναγιώτα.
 Δημόσιες σχέσεις & Διαχειριστές Ιστοσελίδας:   Κατσούλης  Χαράλαμπος –  Κατσούλης Γεώργιος – Καράπα Μόσχου Μαρία
Μέλος: Καραμάνος Ιωάννης = αποχώρησε, τη θέση του πήρε η κ. Καράπα Μόσχου Μαρία
 Ευχαριστούμε πολύ τους απερχόμενους από το Δ.Σ. του συλλόγου Ψωμαδάκη  Ελένη , Ψωμαδάκη Βασίλη , Δούνα Προκόπη και Ευαγγελινό Γιάννη  για την πολύτιμη προσφορά τους και τις υπηρεσίες τους στον σύλλογο και ευχόμαστε να συνεχίσουν να τις προσφέρουν.
Απολογισμός συλλόγου Αύγουστος 2012 έως Αύγουστος 2014.
Απολογισμός συλλόγου Αύγουστος 2008 έως Αύγουστος 2014.
 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017).