Παλαιές Οικογένειες Βρύσης

ΠΑΛΑΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΒΡΥΣΗΣ

( του κ. Ζέρβα Γιώργου )

 

Ο κ. Γεώργιος Βογιατζής ( γραμματέας της κοινότητας )

μου είχε πει ότι 14 οικογένειες ( μάνες ) αγόρασαν το χωριό και τα κτήματα τους από τους Τούρκους και ήταν οι εξής:
Κιούσηδες. 8. Πετρογιάννηδες.
Βιογιατζήδες. 9. Σκεμπέδες.
Νικολάου. 10. Ντουναίοι . ( Μανέτας )
Τσούπρου. 11. Τσακολιάνοι.
Βαθιώτηδες. 12. Χειλιαριάνοι.
Μάχηδες. 13. Ράνιηδες.
Αποστόλου. 14. Λουκάδες.

Το συμβόλαιο αγοροπωλησίας βρίσκεται στο Υποθηκοφυλακείο Χαλκίδος .

 

Από την Ήπειρο ( Σούλι ) κατέβηκαν ως κτίστες οι: Κιούσης – Μάχος –Λουκάς –Σάρλης – Ράνιος –

Τσούπρος – Σκεμπές –Κόρος –Ντούνας – Πίγκος – Πεππές – Ζέρβας – Λάλος – Τσάλας.