Περιοχές – Τοπωνύμια Επισκοπή

Τοπωνύμια στη περιοχή της Επισκοπής:

Άγιος Ζαχαρίας – Άγιος Νικόλαος – Αγία Άννα – Λακάτσα – Ταβέρνα – Χατζή – Χάενα – Μπαρλούκου – Αντιράκι – Βουλιάσματα – Καμαράκια – Μεγατζίπο – Φυγός – Χειροκλάδες – Παλιόμαντρα – Ρούπακα – Σόχωρα – Λιναριές – Κανάλι – Κούπα – Μσανό Κοτρώνη – Κουκουβάϊκο – Θυμερό – Λάκους – Δίπλωμα – Καμπή – Κωστούλα – Σκαλί – Φούρνοι – Κουκούλα – Κόφινας – Πυργάτσα.