Παλαιές Οικογένειες Επισκοπή

Παλαιές οικογένειες στη περιοχή της Επισκοπής:

 • Κυρίμης (παλαιά οικογένεια).
 • Καρατζάς (παλαιά οικογένεια).
 • Κυριαζόπουλος (παλαιά οικογένεια).
 • Αντωνίου (παλαιά οικογένεια).
 • Στρουμπούλης
 • Καββαθάς
 • Τσάλας
 • Λάλος
 • Μεταξάς
 • Πίγκος (Παλαιά οικογένεια)
 • Μπαχάρα (Παλαιά οικογένεια)
 • Πόγκας (νέα οικογένεια)
 • Αγγελόπουλος (Παλαιά οικογένεια)