Μείωση Ετήσιας Εισφοράς Τακτικών Μελών Συλλόγου

 

Με γνώμονα την οικονομική κρίση μετά από απόφαση του Δ.Σ. μειώνεται η Ετήσια Εισφορά – Εγγραφή των Τακτικών Μελών από 10 € σε 5 €.

Μετά Τιμής
Το Δ.Σ.