ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ. 2020-2022

Οι αρμοδιότητες του νέου Δ.Σ. του συλλόγου μας μετά από ομόφωνη απόφαση όλων των μελών είναι:
Πρόεδρος: Μακρής Θεόφιλος
Αντιπρόεδρος: Αντωνίου Δημήτριος
Γραμματέας: Μακρή Ιουλία
Ταμίας: Μακρή Μαρία
Μέλη: Αμαλία Τσούπρου, Γεώργιος Πούρης, Ιωάννης Κόρρος.