Ανακοίνωση Ημερομηνίας Διεξαγωγής Εκλογών Για Νέο Δ.Σ.

Κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 22/7/2018, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
Α. Ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών η Κυριακή 19 Αυγούστου 2018.
Β. Οι αιτήσεις όσων επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη του Δ.Σ. ή για μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Πέμπτη 9/8/2018 στην Εφορευτική Επιτροπή.
Εφορευτική Επιτροπή
Α.Κυριαζοπούλου Άννα (Πρόεδρος)
Β.Μόσχος Νικόλαος (Μέλος)
Γ. Ράνιος Δημήτριος ((Μέλος)

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.