Πρόγραμμα Δράσεων – Εκδηλώσεων <Καλοκαίρι 2017>

Σάββατο 29 Ιουλίου 2017
Πανηγύρι στο Δημοτικό Σχολείο Βρύσης.

Σάββατο 5 Αυγούστου 2017
Αιμοδοσία.

Κυριακή 6 Αυγούστου 2017
11α Δραγονάρια (Αγώνες Δρόμου).

Σάββατο 12 Αυγούστου 2017
Αιμοδοσία.

Σάββατο 19 Αυγούστου 2017
Διαγωνισμός Μαγειρικής στο Δημοτικό Σχολείο Βρύσης.

Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017
Γιορτής Μουσταλευριάς στο Δημοτικό Σχολείο Βρύσης.

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017
Αιμοδοσία.

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας – Οστικής Μάζας.
Θα γίνει μεταγενέστερα η ανακοίνωση της ημερομηνίας.

Για πληροφορίες ως προς την διεξαγωγή των αιμοδοσίων, απευθυνθείτε στα μέλη του Δ.Σ.

Μετά Τιμής

Το Δ.Σ.