ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου προέβη στην αγορά ενός (1) εκτυπωτή, τον οποίο χορήγησε στο Ιατρείο της Βρύσης για την εξυπηρέτηση των Συγχωριανών μας.

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 2018

cbk