ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. 2018 -2020

Πρόεδρος: Κιούση – Ράνιου Βασιλική.
Αντιπρόεδρος: Παϊπέτης Σοφοκλής
Γραμματέας : Λαγού Μαρία.
Ταμίας : Τσούπρου Ελένη.
Μέλη :Λαθουράς Κωνσταντίνος .
Παϊπέτη Χριστίνα.(Διαχειριστής Ιστιοσελίδας).
Τσούπρου Κατερίνα.

Ευχαριστούμε τα μέλη που αποχώρησαν, για την σημαντική βοήθεια που πρόσφεραν.