ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2018 KAI ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 4/10/2016 ΕΩΣ 14/8/2018

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2018 KAI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 4/10/2016 ΕΩΣ 14/8/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΝΕΡΩΣΗ ΣΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 4102016 ΕΩΣ 1482018 1Η ΣΕΛΙΔΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 4102016 ΕΩΣ 1482018 2Η ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2018