Νέα Του Συλλόγου

α. Το Σαββάτο στις 17/3/2018 πραγματοποήθηκε με την συμμετοχή συγχωριανών μας καθαρισμός – χορτόκοψη σε Βρύση-Επισκοπή.
β. Επισκευάστηκε η σκεπή στο Σχολείο. (Ευχαριστούμε τους συγχωριανούς μας Δημήτρη και Γιάννη Ράνιο για την βοήθεια τους).
γ. Ξεκίνησε η αναμόρφωση του χώρου στο «Αγίασμα» με σκοπό την ανάδειξη του. Πραγματοποιήθηκαν χωματουργικές εργασίες και καθαρισμός, και το διήμερο 14-15/4/2018 θα πραγματοποιηθούν επιπρόσθετες εργασίες στο «Αγίασμα» από τα μέλη του Δ.Σ.
δ.Τις επόμενες ημέρες θα παραληφθούν από την Δνση Αναδασώσεων Αττικής πενήντα (50) δέντρα για καλωπισμό.