Ακύρωση Εκδρομής

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω οριακής συμμετοχής αναβάλλεται η προγραμματισμένη εκδρομή .
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.