Πραγματοποίηση Λαχειφόρου Αγοράς Για πάσχα 2017

Με σκοπό την οικονομική ενίσχυση, ο Σύλλογος έχει προβεί στην έκδοση λαχνών αξίας ενός (1) ευρώ έκαστος. Θα κληρωθούν δύο (2) αρνιά που θα δοθούν σε δύο (2) τυχερούς.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.
download αρνια