ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. 2016 -2018

Πρόεδρος: Κιούση – Ράνιου Βασιλική.
Αντιπρόεδρος: Δημητράκα Ελένη.
Γραμματέας : Κατσούλη Παναγιώτα.
Ταμίας : Καράπα Μαρία .
Μέλη : Παϊπέτης Σοφοκλής.(Διαχειριστής: Ιστοσελίδας)
Λαθουράς Κωνσταντίνος .
Λαγού Μαρία.